CSAIP Banner

Aelodau

Dr Ian Wilson Mae Dr Ian Wilson yn Athro Cyswllt mewn Deallusrwydd Cyfrifiadurol ac yn Bennaeth Cyfrifiadureg. Mae'n darparu arweinyddiaeth pwnc ar gyfer y gyfres o gyrsiau cyfrifiadureg. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys optimeiddio systemau meddal. Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda Thales, ITSUS Consulting, Digital Health , Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac Aurora International Consulting ar ystod o brosiectau diogelwch, seilwaith critigol, prosesu iaith naturiol a rhithwiroli systemau meddal. Mae ei brif ffocws ar fentora cydweithwyr a chefnogi eu diddordebau ymchwil sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm

LinkedIn

th_jaware Mae diddordeb ymchwil yr Athro Andrew Ware yn canolbwyntio ar ddefnyddio systemau cyfrifiadurol deallus (datrysiadau sy'n canolbwyntio ar Ddeallusrwydd Artiffisial a Gwyddor Data) i helpu i ddatrys problemau'r byd go iawn. Ar hyn o bryd mae Andrew yn gweithio ar brosiectau sy’n ymwneud â Deallusrwydd Artiffisial gyda sawl partner diwydiannol a masnachol, gan gynnwys Tata Steel, Wye Education ac Aurora International Consulting. Mae Andrew yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol Techno Camps, sy’n ceisio ymgysylltu pobl ifanc â chyfrifiadura a’i bynciau cytras, ac yn Gyfarwyddwr Ymchwil Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru.

Dr Janusz KulonMae Dr Janusz Kulon yn Athro Cyswllt mewn Peirianneg Biofeddygol a Chyfrifiadura sy'n dysgu roboteg, rhaglennu diogel a strwythurau data ac algorithmau uwch. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cymwysiadau meddygol cyfrifiadura, dylunio offeryniaeth feddygol, prosesu signal digidol a systemau seiliedig ar wybodaeth ac arbenigol. Ar hyn o bryd mae Janusz yn gweithio ar sawl prosiect mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Sefydliad Dermatoleg, Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae Janusz yn dysgu ar yr MSc Cyfrifiadureg, BSc Cyfrifiadureg a BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol.

christophertubbDr Christopher Tubb yw'r Arweinydd Cwrs ar gyfer BSc (Anrh) Cyfrifiadureg. Mae'n dysgu rhaglennu, roboteg a dysgu peirianyddol. Roedd ei draethawd PhD yn ystyried integreiddio mordwyo i gynllun rheoli seiliedig ar ymddygiad ar gyfer robotiaid symudol. Mae ei ddiddordeb ymchwil gyfredol mewn rôl robotiaid mewn amgylcheddau dynol a chynnal rhyngweithio diogel a defnyddiol rhwng robotiaid, yr amgylchedd a deiliaid a defnyddwyr dynol. Mae Chris yn dysgu ar y BSc Cyfrifiadureg a'r MSc Deallusrwydd Artiffisial.

Dr Mike Reddy Dr Mike Reddy yw'r Arweinydd Cwrs ar gyfer BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol sy'n dysgu systemau cyfrifiadurol, hanfodion datblygu gemau, gwaith tîm ac ymarfer proffesiynol. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith ar Realiti Rhithwir.

Dr Mabrouka Abuhmida Mae Dr Mabrouka Abuhmida yn Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ac yn Arweinydd Cwrs ar gyfer BSc (Anrh) Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg. Mae Mabrouka yn dysgu ar y BSc Cyfrifiadureg a BSc Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg.

mariusDr Marius Miknis yw'r Arweinydd Cwrs ar gyfer MSc Cyfrifiadureg. Mae'n dysgu rendro amser real, rhaglennu, cyfrifiadura dosranedig a rhaglennu cyfochrog . Mae ganddo ddiddordebau ymchwil mewn prosesu delweddau a rhith-realiti. Mae Marius yn dysgu ar yr MSc Cyfrifiadureg, BSc Cyfrifiadureg a BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

shailyjainShaily Jain yw'r Arweinydd Cwrs ar gyfer MSc Deallusrwydd Artiffisial. Mae Shaily yn addysgu ar yr MSc Deallusrwydd Artiffisial, MSc Cyfrifiadureg, BSc Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg a BSc Cyfrifiadureg.

Shiny Verghese  Mae Dr Shiny Verghese yn Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg. Mae Shiny yn dysgu ar y BSc Cyfrifiadureg a BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol. Mae hi'n dysgu Rhaglennu C++, Strwythurau Data, Algorithmau a Rhaglennu a yrrir gan Ddigwyddiadau. Gyda diddordeb ymchwil mewn rhyngweithio cyfrifiadur-dynol, mae ei thraethawd ymchwil PhD mewn paramedrau dylunio ar gyfer seicometrig ar-lein. Mae gan Shiny ddiddordeb arbennig hefyd mewn ymchwil Addysgol ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau ymchwil mewn paramedrau dylunio ar gyfer asesiadau ar-lein, a ariannwyd gan Sefydliad Hyrwyddo Gwyddorau Kuwait.


Simon Downes, Research Student Rep for FCES Mae Simon Downes yn Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg sy'n ymchwilio i brosesu delweddau sy'n gysylltiedig â chanser y croen ochr yn ochr â'i gyfrifoldebau addysgu. Mae Simon yn dysgu ar y BSc Cyfrifiadureg, BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, a BSc Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg.

Dr Carl Jones Mae Dr Carl Jones yn Uwch Ddarlithydd mewn Datblygu Gemau Cyfrifiadurol sy'n dysgu rendro amser real. Mae ganddo gefndir ymchwil mewn delweddu meddygol a chipio 3D. Mae Carl yn dysgu ar y BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, BSc Cyfrifiadureg ac MSc Deallusrwydd Artiffisial.

Dr Gaius Mulley Mae Dr Gaius Mulley yn Uwch Ddarlithydd mewn dylunio peiriannau gemau, datblygu pecynnau offer gemau a rhwydweithiau ac mae ganddi ddiddordebau ymchwil angerddol gan gynnwys perfformiad micro-gnewyllyn a dylunio crynhoydd. Mae Gaius yn dysgu ar y BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadurol a BSc Cyfrifiadureg

alunking Mae Alun King yn Ddarlithydd Cyfrifiadureg. Mae'n dysgu ar y BSc Cyfrifiadureg.

Simon Payne Mae Simon Payne yn Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg sy'n dysgu rhaglennu, strwythurau data, algorithmau, cyfrifiadura symudol a dysgu peirianyddol. Mae Simon yn dysgu ar yr MSc Cyfrifiadureg a BSc Cyfrifiadureg.

LinkedInMyfyrwyr ymchwil

Mae Kirsty Perrett yn fyfyrwraig ymchwil sy’n gysylltiedig â Thales sy’n ymchwilio i Systemau Cymhleth Diogelwch Critigol Seiber-Gynaliadwy.

Mae Kim Smith yn fyfyriwr ymchwil sy'n gysylltiedig â Thalis sy'n ymchwilio i ddiogelwch.

Myfyriwr ymchwil sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yw Laurence Jones sy'n ymchwilio i brosesu iaith naturiol.

Mae Elliot Naylor yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar brosesu delweddau sy'n gysylltiedig â chanser y croen.

Mae Daniel Harris yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar rithwiroli a delweddu prosesau seiberddiogelwch.

Mae Ieuan Griffiths yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio gyda chynnal a chadw rhagfynegol mewn cydweithrediad â Tata Steel.

Mae Md Mehedi Hassan yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio gyda Machine Learning wedi'i gymhwyso i eco-systemau biolegol.

Mae Mthabisi Nyathi yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar fonitro iechyd strwythurol gyda dysgu dwfn.

Mae Khalid Ali yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ym maes Realiti Rhithwir.

Mae Eftychia Lakka yn fyfyriwr ymchwil sy'n edrych ar y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i hwyluso dylunio 3D.

Mae Nick Leney yn fyfyriwr ymchwil sy'n edrych ar reoli newid o fewn sefydliadau addysg. Mae Nick yn ddirprwy bennaeth ysgol ar-lein Inter High.

Mae Michal Zak yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio gyda systemau canfod ymyrraeth.

Mae Sebastian Haigh yn fyfyriwr ymchwil sy'n ymchwilio i systemau lleoli, lleoleiddio a mesur 3D newydd ar gyfer cymwysiadau meddygol.

Mae Peter Donnelly yn fyfyriwr ymchwil sy'n ymchwilio i anghysondebau mewn ymddygiad systemau rheoli diwydiannol.

Mae Andrew Johnson yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio gyda Diogelwch Cyfrifiadurol Ymosodiad Ochrol.

Mae Ewa Dalek-Trudnowska yn fyfyriwr ymchwil sy'n ymchwilio i faterion cyfreithiol a moesegol deallusrwydd artiffisial mewn diwydiant.

Mae Eduard Andrei yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ym maes dysgu peirianyddol sy'n berthnasol i gyfraddau diffyg presenoldeb yn y GIG.

Mae Gethin Dibbon yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar ddysgu peirianyddol a gymhwysir ym maes diogelwch cyfrifiaduron.

Mae Andrea Gelmini yn fyfyriwr ymchwil sy'n ymchwilio i seilwaith cysylltiad 5G a systemau SCADA.

Mae Matthew Evans yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar ddiogelwch cyfrifiaduro.

Mae Richard Bishop yn fyfyriwr ymchwil sy'n gweithio ar Ddadansoddeg Data Mawr i ragweld tueddiadau a gofynion talent.

Traethawd ymchwil Konstantinia Charitoudi yw: A Socio-Technical Complex Adaptive System's Perspective on Cyber Attack Impact Assessment

Traethawd ymchwil Paul Williamson yw: Modelling Human Behaviour for Believable NPCs

Traethawd ymchwil John Haines yw: The Application of Overlay Networks to Enhance Robustness and Resilience in Military Networks

Traethawd ymchwil Ihsan AL-Hamoud yw: Applying Machine Learning to Aquaponics System

Traethawd ymchwil David Christian yw: High Speed Stereo Correlation Algorithm Development

Mae Joe Holmes yn Feistr trwy Ymchwil rhan-amser mewn Cyfrifiadureg sy’n gweithio ar ddarganfod y dull mwyaf priodol a chywir o amcangyfrif marwolaethau cynamserol a achosir gan COVID-19. Ei oruchwylwyr yw'r Athro Andrew Ware a'r Athro Cyswllt Ian Wilson.

Myfyrwyr Ymchwil Blaenorol

Dr Angelica Marotta (2022)
Traethawd ymchwil: Ddeinameg Seiberddiogelwch: Mapio Cyd-ddibyniaethau Lluosog

Dr Valentina Valeva (2019) 
Traethawd ymchwil: Business Rule Generation for Product Data Quality Assurance

Dr Ashraf Ali (2019)
Traethawd ymchwil: Mission Critical Communications Performance Enhancement and Evaluation 

Dr Fatimah Alzahrany (2019)
Traethawd ymchwil: Framework for Improving Access to Medical Libraries using Mobile Technologies 

Dr Sriharsha Ramaraju (2019)
Traethawd ymchwil: Regarding the Effect of Stimulation on EEG based Brain Computer Interfacing 

Dr Benjamin Kluwe (2019)
Traethawd ymchwil: An Innovative System for the Early Identification, Monitoring, Evaluation and Diagnosis of Diabetic Foot Ulcers 

Dr Michael Voysey (2018)
Traethawd ymchwil: Digital Human Model to Represent the Internal Skeletal Configuration of Persons with Severe Musculoskeletal Conditions 

Dr Ross Davies (2016)
Traethawd ymchwil: Integrating Augmented Reality with Dynamic Real World Environments

Dr Carey Freeman (2016)
Traethawd ymchwil: Will Using Technology Improve First Year Student Participation, Retention and Success? 

Dr Negusse Kitaba (2016)
Traethawd ymchwil: Development of models for the action of novel anti-apoptotic proteins using gene regulation, pathway analysis and protein structure prediction

Dr Tameem Chowdhury (2016)
Traethawd ymchwil: A Framework for Integrating Semantic Metadata and Ontology into Knowledge Discovery

Dr Sherif Mewafy (2015)
Traethawd ymchwil: Investigation into the creation of an ambient physiology measurement environment to facilitate the modelling of wellbeing 

Dr Adam Partlow (2014)
Traethawd ymchwil: A Knowledge Based Engineering System for the Prescription and Manufacture of Custom Contoured Seating for Clients with Severe Musculoskeletal and Postural Conditions 

Dr Steve Hogan (2014)
Traethawd ymchwil: Diagnostic Research into Biomechanical Urinary Problems using Signal Processing

Dr George Palamas (2012)
Traethawd ymchwil: Map-building and position estimation in mobile robots using self-organising maps 

Dr Salar Majeed (2010)
Traethawd ymchwil: Cluster detection and analysis with geo-spatial datasets using a hybrid statistical-hierarchal Neural Network approach 

Dr Georgios Pierris (2014)
Traethawd ymchwil: Learning Humanoid Robot Control using a Hierarchical SOM-based Encoding 

Dr Frode Alirash-Roarson (2010)
Traethawd ymchwil: Test rig Laughing out Loud (TrLoL) Forensic Evidential Framework 

Dr Lu Zhang (2010)
Traethawd ymchwil: Design and Numerical Simulation of the Real-time Particle Charge and Size Analyser 

Dr Stuart Paris (2008)
Traethawd ymchwil: Residential Property Price Forecasting 

Dr Georgios Voulgaris
Traethawd ymchwil: Techniques for Content-based Image Characterization in Wavelets Domain

Dr Paul Jarvis (2006)
Traethawd ymchwil: Data-mining Causal Relationships within Geo-spatial Data 

Dr Zhi Qing Wu (2005)
Traethawd ymchwil: Developing Image Enhancement and Image Transmission Techniques for an Internet-Based Medical Image Processing System